Inledande kontakt

En telefonrådgivning kan resultera i att den sökande får en hänvisning till en psykoanalytiker för att boka tid för konsulterande samtal.

 

Konsulterande samtal innebär ett möte mellan den som söker hjälp och en analytiker med syfte att undersöka vad svårigheterna består av. Tillsammans kommer man fram till lämplig åtgärd. Det kan innebära att man avslutar kontakten eller att man påbörjar en kortare samtalskontakt, en psykoterapi eller psykoanalys. Vid behov hänvisar vi vidare till annan lämplig behandling.

Det här kan man söka för

Barns psykiska problem kan ta sig många uttryck; de kan vara oroliga, besvärliga och ha otäcka fantasier som skrämmer, t ex mörker, krokodiler under sängen, tjuvar, spöken, troll och häxor. De kan ha mardrömmar, vara rädda för att bli övergivna och känna sig elaka och dåliga. Barn kan ha tankar och känslor som de tror att de vuxna inte accepterar. De kan ha svårt att koncentrera sig, få vredesutbrott, vara impulsiva, ha svårigheter i kontakt med kamrater och vuxna eller problem i skolan av olika slag. Barn kan ha varit med om svåra saker och tolka det som har hänt utifrån sina begränsade erfarenheter och kunskap men också vara styrda av sina känslor i sin förståelse. De kan missuppfatta och dra felaktiga slutsatser av sina erfarenheter.

 

Att vara tonåring innebär speciella svårigheter. De befinner sig i en brytningstid mellan barnaåren och vuxenliv och kan behöva hjälp att undanröja dilemman som hindrar en utveckling mot självständighet. Exempel på problem i tonåren är depression, dålig självkänsla, ätstörningar, kamratsvårigheter, självskadebeteende, utagerande med droger och sex.

 

Barn med neuropsykiatriska diagnoser och somatiska sjukdomar kan behöva och vara hjälpta av en regelbunden egen samtalskontakt för att bearbeta de speciella svårigheter det kan innebära att också ha en somatisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.

 

 

  © 2016-04-18  | ordinfo@barn-och-ungdom.se  |  mbjweb  |  Svenska psykoanalytiska föreningen